adapun produk yang dihasilkan dan dijual adalah : 

1. CPO (Crude Palm Oil)

2. PK (Palm Kernel)

3. Cangkang